ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΆΡΤΑ»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα και το Επιμελητήριο Άρτας συνδιοργανώνουν ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές επιλογές – Επιχειρηματικό τοπίο στην Άρτα» την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, στο Επιμελητήριο Άρτας.

Στόχος της ημερίδας είναι:

η ενίσχυση των απαιτούμενων δεξιοτήτων ζωής για τη λήψη αποφάσεων, κατά τη διαδικασία μετάβασης στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση

η ενημέρωση των μαθητών/τριών για τις εκπαιδευτικές και εργασιακές επιλογές καθώς και για προοπτικές εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Προσκαλούνται οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης των Γυμνασίων και των τριών τάξεων των Λυκείων, περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, οι γονείς και κηδεμόνες τους, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, να παρακολουθήσουν τις εργασίες της εκδήλωσης, που θα στηριχθεί στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

Παρουσίαση του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναφορικά με:

την αναγκαιότητά του για τον επιτυχή σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων,

τη σημασία της αυτοαντίληψης-αυτοεκτίμησης στη μάθηση και την επιλογή επαγγέλματος.

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος αναφορικά με:

τις επιλογές Σπουδών μετά το Γυμνάσιο,

την εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Παρουσίαση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα αναφορικά με:

τις ακαδημαϊκές σπουδές,

έρευνα,

επαγγελματικές προοπτικές.

Παρουσίαση πτυχών της επιχειρηματικότητας στην Άρτα αναφορικά με:

τη δραστηριοποίηση συγκεκριμένων δυναμικών επαγγελματικών κλάδων,

τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας.

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων.

Επισημαίνουμε ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα και η ισχύουσα νομοθεσία περί αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.