ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ: ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ.

Το Επιμελητήριο Άρτας με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ στη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2022 εκφράζει την αντίθεσή του στη δημιουργία πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου, στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου, καθώς μια τέτοια εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με την σχεδιαζόμενη ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ προκαλεί σειρά αρνητικών περιβαλλοντικών μεταβολών στο οικοσύστημα, το κλίμα, την αισθητική του τοπίου της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην ίδια την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπέβαλε, η αιτούμενη της εγκατάστασης, εταιρεία. Μια μελέτη η οποία είναι “διάτρητη”, καθώς έχει πολλές ασάφειες σε σχέση με τις επιπτώσεις και λαμβάνει υπόψη της παρωχημένα στοιχεία προηγούμενων μελετών.

Επισημαίνεται πως ήδη εδώ και τρία χρόνια το Επιμελητήριο Άρτας, ως συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας μετέχει σε συσκέψεις που έχουν προκληθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση (Παραλίμνιους Δήμους, Περιφέρεια Ηπείρου) και ενεργούς πολίτες και έχει διατυπώσει την σύμφωνη γνώμη του για την  επικαιροποίηση της «Μελέτης Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και  Ανάδειξης Περιοχής των ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ (Ανάντη Φράγματος Πουρνάρι I έως εκβολές ποτ. Αράχθου), που ανέλαβε και εκπόνησε για λογαριασμό της ΠΕ Άρτας  η ΔΕΗ, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων για τους ΥΗΣ Αράχθου, και η οποία  παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2014, σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας με Αρ. Πρωτ.3505/28-11-14.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν το μέλλον στο ενεργειακό πρόβλημα της χώρας και ως εκ τούτου δεν είμαστε αρνητικοί σε επενδύσεις στον τομέα αυτό.  Ωστόσο, ως άνθρωποι του υγιούς ‘’επιχειρείν’’ , θεωρούμε ότι κάθε σοβαρή και αξιόπιστη επένδυση στον ευαίσθητο χώρο του περιβάλλοντος, (είτε δημόσια είτε ιδιωτική) δεν μπορεί να σχεδιάζεται και να υλοποιείται ερήμην των τοπικών κοινωνιών, χωρίς κανένα κοινωνικοοικονομικό όφελος για τον τόπο και μάλιστα σε μια περιοχή που η ίδια η τοπική κοινωνία έχει επιλέξει να αναπτύξει επιχειρηματικά με ήπιες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

Η Άρτα έχει συμβάλλει τα μέγιστα στο ενεργειακό μίγμα της χώρας με την 40ετή λειτουργία του ΥΗΣ Αράχθου, χωρίς οι κάτοικοί της να απολαμβάνουν αντισταθμιστικά οφέλη (π.χ.  χαμηλότερα τιμολόγια ή και δωρεάν ρεύμα από τη Δ.Ε.Η ). Αντιθέτως, βλέπουν έργα ζωτικής σημασίας, όπως η διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου, να τελματώνουν λόγω απαγορεύσεων. Από τη στιγμή λοιπόν που για δεκαετίες η περιοχή δεν έχει κανένα όφελος από το υπάρχον έργο, τί στ’ αλήθεια περιμένουμε να κερδίσουμε από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή;

Για τη λίμνη Πουρναρίου και γενικότερα για τον Άραχθο ποταμό έχουμε ως Επιμελητήριο κατά νου ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, συμβατό με τον σεβασμό στον Άνθρωπο και στο Περιβάλλον , σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς μέσω ήπιων μορφών ανάπτυξης και τουρισμού, καθώς και παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (οικοτουριστική, αλιευτική, ναυταθλητική, υδροπονική κλπ), αν δρομολογηθούν μια σειρά από απαραίτητα έργα υποδομής.

Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης ορεινών και ημιορεινών όγκων με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στήριξη της τοπικής παραγωγής, για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με όλα τα στοιχεία του φυσικού, πολιτισμικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με επιδοτήσεις αντίστοιχες αυτές των έργων ΑΠΕ, ήτοι 70% επιχορήγηση, τα οποία θα προσφέρουν εκατοντάδες θέσεις εργασίες και θα έχουν άμεσο κοινωνικοοικονομικό όφελος για την περιοχή μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου και στον τρόπο που αυτό επιδιώκεται, ζητούμε την μη αδειοδότηση του έργου και δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας σε όλες τις ενέργειες των τοπικών φορέων για την αποτροπή του.

  

Με εκτίμηση

Ιωάννης Γκολομάζος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας